Politika privatnosti i zaštita podataka

Termoelektro d.o.o. Brčko obrađuje lične podatke posjetilaca web stranice https://termoelektro.ba u skladu sa zakonskim propisima. Zaštita privatnosti posjetilaca web stranice nam je izuzetno važna i svjesni smo važnosti podataka koji su nam povjereni. Ne otkrivamo lične podatke posjetilaca stranice trećim licima, bez njihove saglasnosti, i primjenjujemo najviši nivo zaštite podataka.

Za obradu podataka posjetilaca web stranice https://termoelektro.ba odgovorno je preduzeće:

Lične podatke posjetilaca stranice obrađuje samo preduzeće Termoelektro d.o.o. Brčko i ne objavljuje ih javno niti ih dijeli sa drugim organizacijama, a ukoliko do toga dođe , preduzeće traži  saglasnost. Ovo se može dogoditi ukoliko dođe do obavljanja određenih poslova i ugovornih obaveza, ili prenosa ugovornih obaveza na treća lica, odnosno podatke obrađujemo i koristimo samo ukoliko je to potrebno za realizaciju ugovornih obaveza.

Podaci koje preduzeće Termoelektro d.o.o. Brčko obrađuje odnose se na podatke prilikom iniciranja i uspostavljanja poslovnog odnosa putem kontakt forme, kao i na podatke drugih preduzeća sa kojima je uspostavljen poslovni odnos i sa preduzećima sa kojima je poslovni odnos i komunikacija kontinuirana.

Obrađuju se podaci:

  • biografija potencijalnih zaposlenika, sa podacima ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona, prilikom prijave za otvorenu radnu poziciju, ispunjavanjem kontakt forme
  • obavještenja za javnost, vijesti i informacije o aktivnostima preduzeća u kojima mogu biti sadržani ime, prezime i kontakt podaci.

Ukoliko putem kontat forme, posjetioci stranice dostave svoje podatke, oni će biti dostupni samo licima koja su ovlašćena za ovaj proces. Posjetioci web stranice imaju pravo na ispravku, brisanje ili ograničavanje obrade sačuvanih podataka, pravo na prigovor zbog obrade podataka i žalbu u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH. Slanjem podataka putem kontakt forme, posjetioci pristaju na obradu dostavljenih ličnih podataka.

Web stranica koristi i “kolačiće”, tekstualne datoteke koji se čuvaju na uređaju posjetioca uz pomoć internet pretraživača. Kolačići se koriste da bi naše usluge bile korisnije za posjetioce, te neki od njih ostaju zapamćeni na uređaju posjetioca i nakon napupštanja web stranice preduzeća, odnosno sve do trenutka dok ih vlasnik uređaja ne izbriše. Razlog korištenja kolačića jeste da web stranica ponovo prepozna pretraživač sa uređaja korisnika ukoliko ponovo pristupi web stranici. Funkcionalnost stranice se ograničava odbijanjem prihvatanja kolačića, čime ne dolazi ni do prikupljanja informacija o obrascima posjeta, kao što su vrijeme posjete, dužina pregledanja stranice, korišteni pretraživač i dr., o čemu odlučuje posjetilac stranice.

Zaštita ličnih podataka posjetilaca stranice nam je važna, te prilikom prikupljanja podataka o posjetiocima stranice, poštujemo sve neophodne zakonske obaveze i politike internet pretraživača.