icon

Naziv projekta

Mašinska montaža i izolacioni radovi na zamjeni ESP filtera u hibridni filter

icon

Industrija

Metalurški kompleksi

icon

Godina izvođenja radova

2019

icon

Trajanje projekta

91 dan

icon

Vrijednost projekta

523.456

Kupac/Klijent

FLSmidth A/S Danska

Opis

Zamjena ESP filtera u hibridni filter

Mašinska montaža i montaža izolacije i obloga prilikom instalacije novog hibridnog filtera, koji se sastoji od jedne sekcije elektrostatičkog precipitatora (ESP), osam sekcija vrećastih filtera (FF) (krovni sanduci), sistema komprimovanog vazduha, ubrizgavanja kreča, sistema za recikliranje prašine, bajpasa filtera i manje pristupnog postrojenja instaliranog u postojećem ESP-u